Plintgrund för modulbyggnader

Grundplintar för baracker

När man gör grunden till baracker är stabiliteten, och den enkla och snabba monteringen, en styrka bland BCE:s plintar. Vi levererar plintar också när tidtabellen är snäv, till exempel då barackerna behöver tas snabbt i bruk.

Marknadens mest flexibla grund

Det enklaste, snabbaste och mest flexibla sättet att anlägga en grund är med hjälp av BCE:s grundplintar. Färdiga plintar kan monteras direkt på många underlag. Grunder till baracker färdigställs snabbt även på vintern eftersom de förtillverkade plintarna inte kräver någon gjutning.

Välj det exakta och enkla alternativet

Plintarna är stabila, enkla och snabba att montera. Ett brett och varierat utbud av tillbehör ökar BCE-plintarnas användning och flexibilitet ännu mer. Plintarna är dessutom lätta att förflytta med lyftöglan. Tillbehören kan användas för att göra exakta justeringar i sido- och höjdled så att slutresultatet blir hållbart och stabilt.

STEP BY STEP:
Hur gör man en plintgrund till baracker?

STEP 1

Se till att marken är jämn innan du placerar ut plintarna. Om det finns risk för markfrost eller om marken till exempel är oasfalterad rekommenderas fiberduk och grusbädd.

STEP 2

Barackerna kan enkelt lyftas direkt på de färdiga plintarna. Eftersom BCE:s grundplintar inte kräver någon gjutning på plats går det att göra grunder till baracker under alla årstider. Plintarna skapar en stabil och hållbar bas för barackerna.

STEP 3

Barackerna står stadigt på plintgrunden. Plintarna är en bärande konstruktion som fungerar som grund och förankrar baracken i marken. Med BCE:s tillbehör för grundplintar görs exakta justeringar i höjd- och sidled för att säkerställa att baracken fungerar optimalt.

STEP 4

Före barackerna tas i bruk kontrolleras byggnadens hållbarhet och stabilitet.

Grundplintar

En grund ska alltid vara stabil och av god kvalitet. När det gäller baracker har man ofta dessutom en rätt stram tidtabell. Till exempel behöver baracker som ska fungera som temporära evakueringsanläggningar snabbt tas i bruk, liksom baracker där byggteamet ska hålla till på byggarbetsplatser. Då är den enkla och snabba monteringen av en plintgrund ett avgörande kriterium.

BCE:s fabrikstillverkade grundplintar kräver ingen separat gjutning. De är monteringsfärdiga och passar därför utmärkt som grund till baracker. BCE levererar plintarna direkt från eget lager, vid behov även vid tajta tidsscheman. Eftersom plintarna inte behöver gjutas fungerar de utmärkt även för byggprojekt under vintersäsongen.

BCE har tagit fram en lägre plintmodell som passar särskilt bra till grunder till baracker och liknande strukturer. Med hjälp av tillbehören kan man göra exakta justeringar i både höjd- och sidled så att slutresultatet blir både jämnt och stabilt.

Grundplintar
Tillbehör

Tillbehör

Till BCE:s plintar finns ett brett urval av pelar- och balkskor, samt andra typer av tillbehör som passar till barackgrunder.

När det är viktigt att det går snabbt är det en fördel att tillbehören kan fästas direkt på plintarnas färdiggjutna gängor. Tack vare gängorna passar tillbehören dessutom perfekt ihop med plintarna, vilket innebär en garanterat jämn och stabil grund.

Köp plintar direkt från följande nätbutiker:

Vill du veta mera om våra plintgrunder? Ta kontakt med oss

Användnings­områden
© 2024 BCE Pilarimaailma Web design: Wikström Media